אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Support Department

 Hosting Support

Shared Hosting, Reseller Hosting, Master Reseller Hosting Customers - Submit Tickets Here

 Sales

Sales Department

 Abuse

Abuse Department